O Spoločnosti

Spoločnosť Alexoo Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2013 s cieľom priniesť na Slovenský trh špičkové produkty a služby. Príliš malý trh je nezaujímavý pre veľkých svetových hráčov, a preto Slovensko doteraz obchádzali najmodernejšie riešenia.
Dali sme si za cieľ umožniť aj slovenským firmám prístup k najmodernejším a efektívnejším zariadeniam a technológiám, ktoré prinášajú úspory.

Spoločnosť Alexoo Slovakia je poskytovateľom energeticky efektívnych riešení. Sme distribútorom regulátorov osvetlenia LEC, regulátorov spotreby ComEC, regulátorov motorov SinuMEC a taktiež distribútorom optimalizátorov ECO3 a ESM určených na úsporu energie a znižovanie nákladov klimatizácií, chladiacich systémov a systémov s tepelným čerpadlom.

Taktiež je spoločnosť Alexoo Slovakia poskytovateľom VPS ( Virtual private server ). Táto technológia pomáha minimalizovať náklady potrebné na prevádzku serverov ale taktiež náklady spojené s nákupom kvalitného HW.

Spoločnosť Alexoo Slovakia je taktiež poskytovateľom VOIP (Voice over IP).  VOIP je najmodernejší spôsob telefonovania. Táto technológia umožňuje znižovať náklady spojené s telefonovaním ale okrem toho má aj množstvo výhod ako napríklad možnosť mať na jednom telefóne viacero telefónnych čísiel, či už slovenských alebo zahraničných, prijímať hovory na zahraničnom čísle zadarmo, konferenčné hovory, možnosť presmerovania ako aj možnosť „digitálnej recepčnej“

Taktiež je spoločnosť Alexoo Slovakia poskytovateľom služieb v oblasti tvorby webstránok a webových systémov.